Kol vieni šokėjai ruošiasi šokti šiandien Kauno dienose

Kol vieni šokėjai ruošiasi šokti šiandien Kauno dienose, kiti vykstą į Vilnių, čempionatą ,,Rise Up 2019″.
Linkime visiems dideliausios sėkmės

Meniu